Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde deel.

GESCHIEDENISSEN

VAN

AMSTERDAM.

ZESENTWINTIGSTE BOEK.

Amsterdams Geschiedenissen, van het jaar 1747, tot in het jaar 1751.

Het naastvoorgaande Stuk beflooten wy, *74&> met een Berigt van de Hoofden der Doelisten, Raap en anderen, aan de Gecommitteerden uit de Burgerye, moetende dienen ter zuiveringe hunner eere van eenige aangewreevene vlekken In weerwil van den ernst hunner betuigingen , voldeedt het geenzins aan hun oogmerk. De gemoederen wierden daar door niet te vrede gefield. Gecommitteerden , voor de gevolgen bedugt, werden , hierom, te raade, nog dien zelfden avond , zig by Zyne Hoogheid te vervoegen, met het volgende Request. ,, Geeven wy ondergef. Supplianten GeXVI. Stuk. A cora-

vervolg van het

Sluiten