Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4 AMSTERDAMS III. Deel.

dat in acht jaaren, met zo veele fchande voor de Natie , ten koste van zo veel bloed en elendige, waare in de magt der Vyanden geraakt.

„ Die Vorst is waarlyk groot, niet die door Oorlog , dood , bloed en eienden, overwinningen maakt: Neen! die dat zonder 't zelve uitvoert, verdiend de naam van Magnus.

,, Met veel meer Regt, wyden wy die aan uw Doorlugtige Hoogheid toe , die dezelve overvloedig en wel regtvaardig toebehoort , als die niet alleen deezen Staat in 't algemeen heeft gered en bevestigd, maar in 't byzonder ook tot welvaart in onze Stad, en andere Steden, zodaanige gronden legt, en begeerig hebt betuigd, verder te leggen, als tot bevordering van onze algemeene en byzondere Welvaard, Vryheid , Geluk en Voorfpoed , dienftig door uw Doorlugtige Hoogheids doorzigtige Wysheid, word geoodeeld, en reeds loffelyk is aan ons gefchonken, goedgunftig gegeeven en toegeflaan.

Onze tegenwoordige Edele en Groot Agtbaare Heeren Burgemeesteren, door uw Doorlugtige Hoogheid aangefteld, hebben reeds onze liefde.

„ Die zelfde nu aangebelde Agtbaaren Raad, heeft ons vertrouwen.

„ En onze Regtbank agten wy, aireede, als die regte rigtfnoer van het Regt te wezen.

„ En door de vermindering in den OudRaad van Schepenen, geniet de Stad een

reëel

Sluiten