is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

i ! •; I

230 AMSTERDAMS III. D£el.

hec geven van genoegen aan Hun Hoog Mogende zoekt te accrocheeren aan twee en misfchien meer poincten, die vooraf door Hun Hoog Mogende aan Engeland zouden moeten toegedaan worden.

„ En deezen zyn, met naamen, hec Trafiqueeren en Navigeeren op de Franfche Eilanden.

„En, ten anderen, de Aanvoer, naar Vrankryk, van Materiaalen, tot Aanbouw van Schepen.

„ De Kooplieden kunnen niet voorby Op deeze poincten een weinig ftil te daan, om dat in het eerde hunne eer, en in beir den, het welzyn van de Kommercie der Republiek geëngageerd is.

„ Want de Heer Pitt heeft zeer dout gepofeert, en aan den Heere Envoyé Hop gezegt, dat de Navigatie en Trafiek op de Franfche Eilanden gefchiedde voor r& keninge der Franfchen, fchoon onder gefingeerde naamen; in dit zeggen ligt op?eflooten, dat alle de beëedigde Certificaaten, die tot bewys van den Hollandchen eigendom, by de Schepen en Goeleren, naar de gemelde Eilanden gedesineerd, bevonden zyn, valsch en verdigt :yn; en dat de Kooplieden, in die Komnercie geïnteresfeerd, hun gewin boven mn eeuwig geluk gefield, en hunne ziel 'aor eeuwig ten verderve gezwoorcn heb•en. Wie fchrikt niet, als hy aan dier;elyke gruwelen denkt? Men zwyge van iet gros eener Natie daar mede te fuilleeren,

»> D«