Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*|« ' AMSTERDAMS III.Deel,

mnklyke Hoogheid geloove ons, hec wa-

~USc dG Jippen; de ele»tïe word dagelyks grooter, en men zal in 'c kort buiten itaat zyn, hoe geneegen anderszins, aan de-Armen handreiking te doen

,, Hoe noodzaakelyk en important de goede uitfiag van dit eerde poinct voor de Kommercie is, niet min dringende is de nood om de Kooplieden het" tweede poinct van hun verzoek toe te liaan, naa-

w£r£Ffaatc ectle door de Zeheel(t

„ Laaten de Kooplieden voor hun zei* ven, en voor allen, die van den Koophandel moeten leeven, deeze.voorzor- van Uwe Koninklyke Hoogheid mogen: afbeken; ftel hen in ftaat, door Oorlogfche* pen, haare Vaart en Handel gerust te kunnen voeren; laaten zy daar op ftaat mo-ren rhaaken en van Uwe Koninklyke. Hooeheid d.e de voornaamfte directie inde Staatsfcfnkkingen van de Republiek heeft,

niet

,, Oorlogschepen, mevrouw' **>W er nood ig om hen te beveiligen; op dat men hier te Lande niet verder gel rumeerd raake; op dat, wanneer de minzaamehandelmgen, en de groote beloften, niet beantwoorden aan de verwagting, die men nog ten goede voed, de Repu' bliek in ftaat moge zyn op haare eigen rnagt te vertrouwen; en dat, wanneer al het onze het welk in Engeland is, verboren zal zyn, wy ons zelf kunnen hepen,, en in ftaat zyn hec geleden on-, gelyk. te wreeken.

Sluiten