Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Refo lutien van het Departementaal Beftuur ,., . van den Ouden Ijsfel. .

• " ;i scSSibil-.ul'Sfittuït:~vbBo h& tizibnz 'floaoajhtscr- éWv-sijsaa Zwolle den 5. December 1799

Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

elezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie *^en Toezicht op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven m den Haag den 2. dezer , luidende als volgt.

Alzoo bij mij van wegens den Minister der Franfche bij deze Republiek eehe Misflve is ingekomen, houdende verzoek tot het doen der nodige recherches naar zekere twee perfoonen genaamd (\'r<. 7" % i... en ^j|?/SS»/^<z.c'y&prefumtivelijk met valfche pasfen naar deze Republiek gereti* reerd, welke zich hebben fchuldig gemaakt aan het fabriceeren van valfche Wisfelbrieven! — Zo dient deze om UI. aan te fchrijven met den meesten fpoed de nodige maatregelen te willen daarftellen, en de vereischte ordres te geven, op dat in Ulieder Departement op het naauwkeurigfte worde onderzogt of zig deze perfoonen of een van beiden aldaar bevinden, en in zodanig geval, dezelve dadelijk te doen arresteren en mij daarvan te verwittigen, terwijl ik tot facilitering van dat onderzoek derzelver Signalementen hier nevens voege.

Signalementen /fZ^t. i is omtrent 30. Jaaren oud, vijf voet,

één of twee duimen lang, blond, bleek, en een weinig mager, vlug van uitzigt, hij droeg een rosfe paruik.

1 21. Jaaren oud, vijf voet en agt duim lang, uitnemend mager en vervallen, hebbende Kastanje-bruin

Sluiten