Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 AMSTERDAMS III. Deel.

Si\Ans-

{JESCHUT bN Ki.OK plETEUY.

VIII.

V I I.

STADS-GESCHUT- en KLOKGIETERY.

By voeg fel op Stuk VII. Boek L bl. 150.

Reeds zints het jaar 1614 , hadt men, hier ter Stede, een Gebouw gehad, dienende tot het gieten van Gefchut,Klokken en andere Werkftukken van Koper of Metaal. Een ouderdom van honderdvierënzestig jaaren hadt een gedeelte van het Geftigt dermaate van zyne fterkte beroofd, dat men de kosten voor verlooren rekende , die aan vertimmeringe hefteed werden. Hierom befloot men tot eene geheele vernieuwing. In den jaare 1778 ontving de Stads Bouwmeester Abraham van der Hart, daar toe bevel. Onder 's Mans opzigc kwam het tegenwoordig Gebouw ten voorfchyn. Even als het voorgaande, ftrekt het, met den Noordlyken Zymuur, langs de Karthuizerftraat , en met den Voorgevel langs de Baangraft, tegen over de Zaagmolens-Poort. Hier pronkt het fterk en vry hoog Gebouw met Stads Wapen, en gepaste Zinnebeelden, op de inwendige werkzaamheden flaande. In het Zuidlyke gedeelte, op de gemelde Graft, heeft de Opziener der Gieterye eene bekwaame wooning.

Sluiten