Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a A Tl/T C T 17 V> T\ & TV/T O TTf T\ u

Waa-

LEi\-

wee?-en

cude-

Vrouwën- en

IV] ankenHuis.

Höllandfche Maagd, houdende den Speer, mee den Hoed der Vryheid. In 'c midden van den Naald pronkte hec Wapen van Amfterdam ; voorts, aan de eene zyde, het Honderdtal, en, aan de andere zyde, de beelden derWysheid en der Weldaadigheid. De grond was met zinnebeeldige tekens der Dankbaarheid gedekt.

In het derde Tafelltuk, 't welk aan het laager einde ftondt, zag men den Welvaart en den Koophandel. Merk ijst lus , van Vaten en Baaien omringd, reikte zynen geflingerden Staf eenige Kinderen toe, om hun daar door te doen gedenken aan den Koophandel, als de bron van hun onderhoud en welvaaren. Aan eenen Naald , agter merkurius, hingen de Wapens der Stad en van het Godshuis, nevens het Honderdtal, als een Zinnebeeld ran het Eeuwfeest.

Tot befluit merken wy nog aan, dat de toegang, ter bezigtiginge van de fraai verfierde Tafel , twee agtervolgende dagen , voor eenen iegelyk, open ftondt. De boven vermelde Kindertjes , thans , even als op Maandag, in den Gang van het Huis geplaatst, verzamelden , wederom , aanzienlyke liefdegiften. Om de gedagtenis der gebeurtenisfe te vereeuwigen, in het ge. heugen der nakomelingen, deedt de Medailjeur P. van Os, door den Graveerder Koufee, een fraaien Gedenkpenning ver* vaardigen.

Sluiten