Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE DEEL. KOOPHANDEL

FAN

AMSTERDAM.

TWEEDE BOEK.

BlNNFNLANDSCHE KOOPHANDEL.VEER-

of Beurt- en Markt-Schepen en Schuiten.

L

VEER op DOESBURG.

Byvoegfel op Deel. IV Boek II. bl. W

Ten aanzien van het Veer op Doesburg, is, op den vyfden Juny des jaars 1764 > door Heeren Burgemeesters en Regeerders deezer Stad vastgesteld, een Reglement en Ordonnantie voor de Beurt^Tchippers, vaarende tusfchen de beide Steden , als mede eene Provifioneele Lyst van de Vragtloonen der Goederen, met eene daar nevens gaande Ordonnantie voor de Schippers, raakende den tyd, op welken zy moeten vaaren.

I I.

Does*

burg.

Sluiten