Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Boek. KOOPHANDEL. $$

overvoeren van Graanen, en de Buitenvragten, naar onderfcheidene Hollandfche Havens. En ontmoet men hier , eindelyk, eene uitvoerige Lyst der Vragtgelden, voor onderfcheidene Waren, Goederen en Koopmanfchappen, die in het dagelykfche keven van het meeste gebruik zyn.

I X.

VEER op HOORN.

Byvoegfel op Deel IV. Boek II. bl. 323.

Met opzigt tot dit Veer, en tot gemak der Reizigers, is, in den jaare 1755, door de Regeerders der Steden Amfterdam, Hoorn, Edam, Monnikendam en Purmerend, goedgevonden, dat, voortaan, in de Jaag- of Trekfchuiten, tusfchen de gemelde Steden vaarende, Roeven zouden gemaakt worden; en vervolgens, op den 13 November des gemelden jaars, op het verhuuren der Roeven, eene Ordonnantie vastgefteld en uitgevaardigd.

X.

BUIKSLOOTER VEER.

Byvoegfel op Deel IV. Boek II. bl. 343.

By eene nieuwe Ordonnantie, van February 1778,is, onder andere, ten aanzien van dit Veer, vascgefteld , dat niemand, C a be-

Harlin-

ger

Veer.

Veer

op

Hoorn.

Buik-

si-ooter

Veer.

Sluiten