is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III, Boek. Vermurde Pkrsonaadjen. 109 vlvtie ?ezogt, en, in de Verzamelingen, en de Paleizen van Koningen en Vorften, worden ten toon gehangen. In het Stadhuis van dAVfV°° Lr teleer. te hangen, een

croot Schilderftuk, in den jaare 166;,, op last van Burgemeesteren, vervaardigd het verbeeldt het Y, vol gewoel van allerlei Sa en lachten , met het gezigt van de Stad in het verfchiet. Boven een gefit-enk, genoot bakhuizen, voor zyne modte en kunst, eene belooning van derHonderd guldens. HecKunstftuk diende naderhand, tot een gefchenk aan Koning lodewyk den XIV; die het,met groot genoegra, ontving, en in de Kunstzaal van fet Paleis de Louvre deedt plaatfen.. Zyn Kunstvermogen bleef hem by, tot in een hoog n ouderdom. In de Kunstkamer, op Ktadhuis, hier ter Stede, waarvan hy Beftierder was, ziet men, nog heden, zyn afbeeldfel, levensgrootte, ™ ^"V^I en in eene zittende gettalte, in het acht of negenendertigfte jaar zyns oaderfoms • Soor hem zeiven gefchilderd. Het afbeeldfel van den Dichter antonides, han Lende in de groote Gehoorzaal van. het Doorluchtig School deezer Stad, is ook een gewrogt van zyn Penibel. Oofen ouderdom van eenenzeventig jaaren, heeft hy eenige Plaaten , onder den titel van Y ftroom en Zeegezigten, meesterlyk, geëtst, en to 't licht gegeeven. Niet vreemd is het dan , daar hy zyne zonderlinge bekwaamheid met een zeer gefcnikTen leevenswandel paarde, en, ra den

Lunoi.* Bakhuizen.