is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa8 AMSTERDAMS III. Deel;

aan 't hoofd van dezelve Commisfie, worden uitgebragt; zullende de Maire wyders gehouden zyn te ftaan over de executie van doodvonnisfen.

14. Deze Vergadering zal ook uit haat midden committeren eenige Leden tot Curatoren van hec Atheneum, mitsgaders van de Lacynfche Schooien, gelyk mede tot Commisfarisfen van den Kruidtuin en Houtvesterye, en zulks, voor de eerftemaal, coc 19 January 1796, en vervolgens voor den tyd van één . jaar.

25. In deze Vergadering zullen mede begeven worden de ambten, volgens de lyst, daarvan te formeren.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Betreffende de generale verpligtingen van de refpective Committés.

t. Ieder Committé zal, ordinair, Dingsi dag, Donderdagen Vrydag vergaderen, van des morgens ten 10 uren toe ten minften 13 uren, of zo veel langer als de omftandigheden zouden mogen verëisfchen , het ^een beoordeeld zal worden door den Voorzitter, door ieder Committé in zyn departement te benoemen; zullende de Voorzitter van ieder Committé teftens het vermogen hebben, om het Committé zo dikwyls ex« traördinair te convoceren, als hy zal oordeelen noodig te zyn.

2. De Non - comparanten zullen verbeuren ƒ 6 - : - :, en die een kwartier uurs te laat komen ƒ 3 - : r : beide

ter