Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót uit het Regifter

der Refolutien van de Edele Achtbare Heeren Schout,

BüRGEME EST EREN, en

Scheepenen van 's Gravenhage.

Dingsdag den. 12 February 1782.

Ter kennisfe van haar Ed. Achtte, gekomen zynde, dat niet •tegenftaande het gerefolveerde van den 2. April i7<55, sommige lieden van buiten reeds herwaards overgekoomen ZyL of nog ftaan ovter te koomen; om aan hunne kinderen de kindersokjes alhier te laten inenten, Is, in confideratie, dat tegenwoordig in den Haag de kinderziekte niet regeert, en het te dugten is, dat zbmtyds door de voorf. inentingen die ziekte amier zoude kunnen worden ingebragt, goedgevonden en verftaan, om zulks zo veel mogelyk is, voor te komen, aan alle de Domoren in de Medicynen, en Meekers Chirurgyns alhier te verbieden, zo als verboden word mits deeze, om in het vervola geene mënting van de kindersokjes in de huizen, binnen of

buiten

Sluiten