Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót uit het Regifter

der Refolutien van de Edele Achtbaare Heeren SCHOUT, BÜRGEMEES TEREN, en SCHEEPENEN van 's Graavenhaage.

Maandag den % July 1783.

Op de iterative klagten door Deeken en Hoofdmannen van het Chirurgyns Gilde alhier aan Hun Ed. Achtb. gedaan, dat, niettegenftaande Hun Ed. Achtb1?8 gerefolveerde van den 9 Aprildeezes jaars, fömmige Cbirurgyn Majors en Compagnie Chirurgyns, of Fraters der Regimenten zich niet ontzien om opentlyk te blyven oefFenen de Chirurgicaale praktyk by en aan de Burgers en Ingezeetenen alhier, is na deliberatie goedgevonden en verftaan alle de gemelde perfoonen op het

|""" 'mi fèrieufte

1 KONINKLIJKE BI3LIÖTHEEX |

Sluiten