Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót uk het Regifter der

Refolutien van de Edele Agtbaare Heeren Schout en Burgemeesteren van 's Gravenhage.

Woensdag den <iv. Jpril 1784.

Tn aanmerking genoomen zynde de tegenwoordige tydsX. omftandigheden, is na ierieufe deliberatie goedgevonden en verftaan, den Deeken en Hoofdluiden van het Tappersgilde alhier aan te zeggen, om «n nlle de refpeótive Tappers en Herbergiers alhier, zondereenigeuitzondering, naamensHun Edele Achtben te interdiceeren, geduurende de aanftaande Haagfche Kermis eenige Danszaal, of zo genaamd Speelhuis, te moogen houden, op poene dat de geene, die contrarie deezes zoude koomen te doen, verbeuren zal een boete van vyf en twintig guldens voor de eerfte maal, dubbelde boete voor de tweede maal, en met intrekking der Adens, zo wanneer iemand

£ "1^raarea-:Kt""" Huw muil vnnr

Sluiten