Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S5 )

bannen adresfeeren; wordende wijders door deezen, aan alle, 10 bijzondere Perfoonen, als Vereenigde Volks Sociëteiten, «e'eegentheid gegeeven, om voor al ten aanzien van Koophandel, Scheepvaart, Landbouw en Fabriquen zodanige Cor fideratien en voordellen, als zij tot verbetering van deeze bronnen van Ons beftaan, en dus voor het Algemeene Welzijn, dienftig gouden oordeelen , aan de Leeden van het Committé daar toe gefield, op eene gefchikte wijze, kortelijk in gefchrjfte en zonder kosten van den Lande, 's Saturdags morgens van 8 tot 10 uuren aan 's Landfchapshuis, ter hand te Hellen, op dat de Provifioneele Volks Reprefèntanten, daar van een heilzaam ge» bruik zouden kunnen maaken.

En op dat niemand hier van onkundig blijve, zal deezeatoffl"» me worden gepubliceerd en geaffigeerd, waar zulks gebruike» tijk is.

Gegeeven te L«euwarden den 7 Maarc 1795. Hét Eerjle Jaar der Baiaavfche Vrijheid.

De Provifioneele Reprefèntanten van het

Volk van VRIESLAND.

A. v. d. BURG, Vt.] Ter Ordonnantie van Dezelve

E, M. v. DEYM^

Sluiten