is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 23 junij 1796 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99 5

NOT IF I C AT Ï E

"T)e Provifioneele Reprefèntanten van het

^ Volk vim VRIESLAND. Allen den geehen, die deezen zullen zien of hooren kezen, HEIL en BROEDERSCHAP. Doen te Weeten: Dat zij ontvangst; 1:ebben de Misfive hier navolgende:

Hoofdkwartier te Leemwardes^

den 10 Floreal, (29 April 1795.} hec 3de Jaar der Franfche Republiek.

AAN DE REPRESENTANTEN VAN VRIESLAND.

Ik cadewidit U, Burgers, dat de Neutrale Schepen of Vaartuigen, vrijheid hebben om uit hunne Havens te ïoopen; en Gijlieden kunt hen verfekeren, dat zij in 't vervolg geene verhindering zullen ondergaan.

Verders merk ik U aan, dat hunne Paspoorten door mij moeten gezien worden.

Boven dien geef ik U kennis, dat alle Burgers de vrijheid hebben na Duitsland te reizen, des gehouden zijnde een Paspoort te hebben van hunne Municipaliteiten, en door een Officier Generaal gevifiteerd, ten einde met zekerheid de Voorposten te kunnen voorbij komen.

HEIL en BROEDERSCHAP!

Den Generaal Commandant

der Provincie Vriesland, (get.) GASPARD TH1ERRY.'

N s En