Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE

voor den Tauxeerder van de Boeken in de IJank van Lecning der Stad Leyden.

Articul I.

De Tauxeerder zal alle de Boeken die beleent worden exaft nazien en na derzelver waarde tauxeeren, welke Boeken in de Bank gebragt wordende , niet zullen mogen gefloten worden in Kiften, Koffers, Mandens enz. dan na alvootens aan den Beleener vertoont te zyn , en zal van dezelve een door den Tauxeerder onderteekende Lyft aan den Beleener moeten overhandigt worden.

A U

Sluiten