Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEIÖ.

Mede - Burgers i

JL/aar ingevolge by Ons ingekomen Misfive van de Nationale V' rgadenng* rcpraefenterende het Volk van Nederland d. d. 9 Jury 1797. conform het Reglement voor opgemelde Vergadering door liet gemelde Volk gearrefteerd, eene nieuwe verkiezing van IV prrcfenratiten en deszelfs Plaats - vervangers ' röt de Nationale Vergaderüik vereischt word, zo hebben Wy nodig geoordeeld orri (volgends de verdeeling dezer Provintie in hare byzoniere Diilricten, uit elk van welke een Reprafentant, en deszelfs Plaats -vervangen tot de Nationale Vergadering móet worden benoemd, eri de reguling der Grond-Vergaderingen van welke tl'' -eenen Kiezer tor die benoeming van Reprasfentanten, moet leveren, door Geconmutteerdens uit de Landfehap, en uit Ons midden yoorledeti Jaar by fpecialé Refolutie der Landfehap daartoe geauthorifeerd, .. maakt, waarby UL zyt gerangfehikt geworden onder hét Diftficr.

beftaande uit de navolgende plaatzen, welke tè zaaien Kiezers m beten opleveren, tè vreten:

Sluiten