Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PLAC AATEN.

Publicatie over de aanftaande verkiezing van het Conftitutioneel Vertegenwoordigend Lighaam, 35 Junij.. 261

«p* - betrekkelijk de Prolongatie van het Termijn voor de

Gepenfioneerde Nationaale en Zwitzerlche Officieren, 26 Junij. - - - 170

- tegen het invoeren van Engelfche Goederen en Manufacturen binnen deze Republiek, 26 junij. 271

... waar bij het Decreet der Conftitueer. Vergadering van

den 3c Maart omtrent de Regenten en Ambtenaren van het voorig Beftuur, wordingetrokken, 26 Junij, 273 Notificatie wegens het laten infchrijven in het Stemregister, 29 juni]. £75

. waar bij gewaarfchouwd word, om geen geloof te

geven aan Volksverleiders, 2 Julij. - »?8

Publicatie waar bij de Publicatie van den 12 April, betrekkelijk die Burgers, die zich van de Nationaale Vergadering onttrokken hebben, weder word vernietigd, 3 Julij. 280

—. waarbij geordonneerd word aan alle Schippers, enz.

dat zij de Orders van de Gemeente-Beftuuren en 's Lands Officieren moeten gehoorzamen, 4 Julij. 281 MisGve over de uitgewekene Voorftandets van het gewezen Stadhouderlijk Beftuur, 5 Julij. - 084

Notificatie wegens de Stemming in de Grond- en Dittntts- Vergaderingen, 6 Julij. - - - 2.86 . en Extract. , dat 'er ook Plaatsvervangers van de te verkiezene Vertegenwoordigers in de Grondvergaderingen moeten worden benoemd, 7 Julij. - »88

betreffende de aanftelling der Commisfie van Organi-

fatie, 9 julij 1798. - - 289

wegens de Oimisfie van a Raaden en den Procureur

Generaal, 9 Julij. - =9°

Publicatie behelzenele een Generaal Pardon voor de Delerteurs uit 's Lands Zeedienst, 11 Julij. - 291

over de fchikking der Kerkelijke Goederen , 11

julij. - - *99

Notificatie over Certificaten van Scheepen, 13 Julij. 208 Publicatie berreffende de nalatigen in de Heffing van 8 ten hondert, 17 Julij. . - - &°

tegen Oproerige gefprekken, enz. 19 Julij. ^?3 0 3

Sluiten