is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-71. Geen Genootfchap, of verzameling van afzonderlijke 'Perfoonen., van welken aard ook, heeft of maakt Reglementen, ftrijdig met deze Grondbeginzelen, of met de Aéte van Staatsregeling.

72. Alle belluiten der Vertegenwoordigende Magt, met deze Grondregelen, en met de daarop gebouwde Staatsregeling overeenkomftig, hebben ten allen tijde, de kragt van Wet. Het Bataaffche Volk geeft dit heiligst Pand zijner aangenomen Grondftellingan van het Maatfchappelijk verdrag , ter bewaarmee over aan de getrouwheid der Vertegenwoordigende Hoogte Magt, van het Uitvoerend Bewind, van de Rechters, en van alle Bewindslieden; voorts aan de waakzaamheid der Huisvaders en Moeders, aan de verlichting der jonge Burgers, aan de deugd der Burgeresfen, en aan den moed van alle Bataaffche Ingezetenen: willende denzelven beftendiglijk hebben herinnerd, dat van de echte waardeering hunner vrijheid, en van de verftandige en eerlijke beoeffening hunner afzonderlijke en algemeene Rechten en Plichten, voornaamlijk, de duurzaamheid, het behoud en geluk, af hangt van het Vaderland, dat zij behooren ce beminnen.

ACTE

VAN

STAATSREGELING.

T I T U L L

VAN DE VERDEELING DER REPUBLIEK.

Art- I- De Bataaffche Republiek is Eén en Ondeelbaar, a. De Oppermagt berust in de gezamentlijke Leden der Maatfchappij, Burgers genoemd. 3. Het