Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 513 )

5. Dat in de valfchen de afftand der Jim'en, uitmaakende den binnen rand der Rec-pisfen, in de breedte merkelijk minder is, dan in de echten.

6. Dat de abbreviatie van het woord Numero in de valfchen niet is doorgedrukt zo als in de echten, — maar alleen, zo wel als het punctum daar op volgende, met de pen bij gemaakt, of ten minften overgehaald is. —

7. Dat ook het punctum, achter het woord Recipis geplaatst, merkelijk in de valfchen met het begin der daar opvolgende letter N. in de hoogte verfchïlt, terwijl zulks in de echte niet wordt gevonden, als zijnde in de zelve het bevorens gemelde punct en het begin der letter N. van gelijke hoogte, en

8. Dat onder het woord Rekening, in den zeevenden regel voorkomende, in den agtften regel ftaat het woord Per. cent, waar van in de valfchen de P. perpendiculair geplaatst is onder de G. van het bovenftaande woord $ daar in de echten de voorengemelde P. onder gemelde G. merkelijk ukspringt. .

Verders verbieden Wij een iegelijk, om eenige van dezelve Recipisfen aan of van iemand (onder welk voorwendzei ook) uit te geeven, of te dibiteeren, mitsgaders over te neemen of te ontfangen; en gelasten een ieder, om alle zodanige .valfche Recipisfen, die onder hem zouden mogen berusten , of bij h'ém voorhanden zijn binnen veertien dagen na Publicatie deezes aan Ons te bezorgen, of te doen bezorgen, op dat dezelve terftond weerloos worden gemaakt.

Zullende die geenen, welke bevonden mogten worden zodanige valfche Recipisfen voorbedagtelijk of ter kwaader trquwte hebben uitgegeeven, aangenomen, of onder zich Sss 2 ge-

Sluiten