is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk Ernst, hertog van Brunswyk [...]. Echte bescheiden van het gedrag ten opzigte zijner aanzienlijke waardigheden, als veldmaarschalk. voogd. en reprezentant van [...] P.W. de V. van Oranje; in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 229 )

het zeweeten der Tegenparty ce beroepen. Louter eUndiee kunstjes, waarvan de lasteraar zig gewoonlyk bedient, wanneer hy m zyn bewys blyft fteeken; — kunstgreepen, die de Gevolmagtigden d* r lasteraars van den Hertog , uit nood dikwils gebruiken moesten. De damp der nieuwstydm-

gen is thans verdweenen. De Schreeuwers

tan den Amftel verdooven ten minften geen Duit-

fchers meer. De echte Stukken van de

voorgaande Afdeeling liggen thans voor den tegenwoordigen tyd en voor de Nakomelingfchap bloot. en Feiten , en xc^-Feiten, aanklagten en regtvaardisineen, zyn byna volkomen uitgeput , gedeeltelyk, in de lange reeks van alle boven van Mo. XAiv tot Mo XLAÏ of van de Vyfde tot de Zesde Afdeeling u'teetrokkene oorkonden: gedeeltelyk, in eene ongeloof! vke menigte van private Gefchriften tegen en voor den Hertog, van welke ik hier flegts de volgende aanhaale, en in het toekomende gebruiken zal.

i. Reinier Vrvaarts openhartige Brieven , 12 Stukken in 8vo. 1731-1784. _ „ „

a. Plevdooy voor de Heeren E. de Vrv Iemwink, J. Rendoep, regeerende Burgemeeftérs, en C W. VisscHtR, Penfionaris aer Stad Amjierdam, afgevaardigden [aifchoon op het Titelblad eene Onwaarheid !] van de Regeering der gemelde Stad aan den Heeie Stadhouder <kc. 1781.

Voor den Schryver van dit Gefchrift, welke meer ten uiterften indecente uitdrukkingen tegen den Hertog behelst, word in 't algemeen de Amfterdamfche Advocaat Calkoen gehouden, die ook de Schryver van het beruchte Podtiek Syfthema van de Regeering van Amfterdam is.

Dit Gefchrift liet kort daarna een zogenaamde

3 Pbileleutherus Batavus, maar ten eenemaal met wederleggende Nooten verzeld, weder afdrukken. 06 p 3 bei-