Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J38 J.FEIRAC, krijgt jnen meer dan eens den

zelden of nooir, den Kinkhoest andermaal ondergaat (Y). Mogelijk zal het in dit opzicht, geieegen zijn met deeze Ziekte, als met de Kinderpokjes. Na langen tijd ftellig te hebben beweerd, dat de laatfte Ziekte den mensch maar eens kweld; na de ondervinding van hen, die het tegendeel beweerden op allerleije wijze verdonkerd, twijfelachtig gemaakt of ontkend te hebben , is men eindelijk verplicht geweest, om zich door menigvuldige waarneemingen te laaten overtuigen. Althans geen edemoedig Arts trekt de herkoomst der Kinderpokjes in twijfel. Tot deeze gisfing bekoomt men aanleiding door de ervaaring van den geloofwaardigen en beroemden Hannes , die niet alleen een overreedend voorbeeld bijbrengt van een Kind, het welk onder zijn oog den Kinkhoest tweemaal doorHond , maar hij Haafd ook daar te boven met het gezag van den kundigén Leidenfröst , dat de herkoomst deezer Ziekte gansch niet zeldzaam is (ij). Hebben deeze twee Geneeshecren zich bedroogen? den eigenlijk gezegden Koehoest, voor den Kinkhoest aangezien? moeten wij de zaak bij meerderheid

be,

O) No. 31. h) Mo. 2\.

Sluiten