is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 J- T- VAN DE WYNPERSSE, gaands uit gulzigheid hebben zien gebooren worden; waarom men dus haare oorzaak fchijnt te moeten zoeken , of in eene belette, uitwaasfeming alleen , of in eene hier bij koomende bedorvene fpijsverteering, zonder eene befmetting hier toe te betrekken , of ten minsten op haar zelve genoegzaam te rekenen om de Ziekte voordtebrengen. Ja zelfs, (waar toe de groote Stoll , /. c. p. 182. feqq. en de Plencis , l. c, hebben durven koomen,) is de Kinkhoest eene zeekere tempering van eene andere algemeenheerfchende Ziekte, en heeft naa maate deze verfchilt, eenen verfchillenden Aart, Zitplaats en Geneeswijze. 3. Ontwijfelbaare waarneemingen bewijzen ons, dat een en het zelfde mensen meer dan eens door deze Ziekte wordt aangetast; en, dat zulks zelden meer dan eenmaal gebeurt, fchijnt men daar uit te moeten afleiden, dat deze Ziekte niet dan na verloop van eenige jaaren gewoonlijk heerscht, waar door dus de lighaamen, in kragten toegenoomen zijnde, beter in ftaat zijn, de Ziekte tegenftand te bicden en haare kragt te ontzenuwen. Deze zijn de bewijsreedenen van beide de partijen voordgebragt , om hun gevoelen te ftaaven, welker oppervlakkige befchouwing, daar ze niet van alle waarfchijnlijkheid ontbloot

zijn,