Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den KINKHOEST. 509

9. Door eene kvvaade geftalte van de borst, eene ontwrichting of breuk van één of meer ribben, of eene andere uitwendig aangebragte belediging van deze en andere deelen van de borst.

10. Door eene verzwakking, verlamming, kramp derfpieren, tot de ademhaling gefchikt, of uit hoofde haarer belette werking, door pijn , ontfteeking , verwonding of kneuzing der fpieren, zo van de borst als van den buik. Voords

11. Kan ook een hoest uit mcdelijdenheid geboren worden , wanneer namentlijk door prikkeling, of aangebragte Ziekteftofte van andere deelen het geftel der ademhaling wordt aangedaan. Uit welken hoofde een hoest niet zelden gepaard gaat , of veroorzaakt wordt, door verfcheidene gebreken der eerfte wegen , inzonderheid van die der maag, als ook door Ziekten van de lever, milt en het alvleesch, der ballen, enz. Of

12. Ontftaaü toevallig in de Scheurbuik en Waterzucht, door het Venus-fmet, verharde Gezwellen, de Engelfche Ziekte, Uitteering en andere kwalen, gelijk ook zomwijlen bij zwangere Vrouwen , vooral in de laatfte maanden haarer zwangerheid. Of eindelek

13. Kan

Sluiten