Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï WILLEM by de Gratie Gods, Prince van Orange ffi Kaffan, Gr ave van CatzeneInbogen, Vianden , Dietz, Spiepelberir, Buren, Leerdam

en Culemborg, Marquis van Veere en Vhsfingen , Baron van Breda , Dieft, Beilftein , der Stad Grave en Lande van Cuyk, Tsfelftyn, Cr/inendonk , Eindhoven en Liesveld, Onafhankelyk Heer van de Vrye en Souveraine Erffheerlykheid Ameland, Heer van Bwculo Breedevoort, Lichtenvoorde, '/ Loo, Geertruidenberg, Glundert, Zevenbergen, de Hooge en Laage Zvoaluvoe, Naaltwyk, Po lanen, S*. Martensdyk, Soeft, Baren en Ter Eem, IVillemftad, Steenbergen, Mont/ort, SKVith, Butgenbach en Doesburg, Erf-burg-graaff van Antwerpen, Erf- Maarfchalk van Holland, Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, ErfCapitein en Admiraal Generaal der

A Vef-

( i >

Sluiten