Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURKSCHEN RYKS enz. 27

onbepaald en dubbelzinnig is, en, by de vermenging van Godsdicnft-en Staatswetten , de verwarring vermeerderd moet worden. Des zal men by ons, in de meefte gevallen, door de menigte der Rechters, en het rekken van den loop der rechten winnen. Deze omftandigheid wordt nog veel gewigtiger, wanneer men bedenkt , dat zig in Chriften-landen de Rechters, nooit de Tiende der betwifte zaak mogen aanmaatigen , en wy van de onrechtvaerdige Avanien niets weeten. De crimineel! zaaken hebben ook by Chriftenen eene heel andere gedaante, dan by de Turken, 't Is ongeloovelyk , hoe gering de laatften het Leven der menfehen agtcn. Het is verbaazend, dat zo veele Vifiers, Bas/as, Kadis enz. de magt over Leven en dood hebben, en ze, zonder een wydloopig onderzoek , kunnen handhaaven. Wanneer al, in veele Chriften-landen, mogelyk op goeden grond, de doodftraf, na ovcrtreeden wetten en gepleegde misdaaden, zeer fchielyk vaft gefteid wordt, zo verfchilt dit geval egter heel veel van het eerfte, waarbymen, zonder veele omftandigheden, en niet zelden uit driften en andere ongegronde reden te werk

gaat. Het voeren van oorlog verheft de

Chriftelyke regcerwyzen oneindig boven de Turkfche. Daaruit is, zckcrlyk , het fpreckwoord ontftaan, dat, wanneer men van Zol-

daaten

Sluiten