is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge des Turkschen ryks [...] in de laatste helft der agttiende eeuwe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iq6

CESCHRYVINGE des

Monniken des Klooftcrs op den berg Karmel by den berg Libanon verleend , cn dit legge flegts één uur van Mekka; op den berg Sinai (bladz. 366.) waren 22 Klooftere, en'er waren geene vrouwsperzoonen op te vinden; daar tog dit van de Klooftere gemelde flegts van den zo genoemden II. berg (Athos) gelde; de Mufti gorde den Sultan (bladz. 429.) bydeThroonsbeklimming, den Sabel om, enz. De plaaten dienen weinig ter ophelderinge van Turkse.

Paul Lukas reizen zyn (in bet Hoogd.) in eenige kleine deelen uitgekomen. — mis naar de Levant enz. overgezet, Hamburg 1709. 8. is groot 165 bladz. Hier komt de reis voor van Frankryk naar Egypten, en de daarin gedaane reizen; en van daar naar Cyprus , Tripoli in Syrië, naar den Libanon, naar Balhek, Damascus, Aleppo, den Euphraat , naar Erzerum en JCars. — Dc plaat raakende den Nyl, van Kairo tot deWaterwallen fchynt Pocock tot eenen goeden grondflag gelegd te hebben. Voor 't grootfte gedeelte zyn het meer reis-gevallen en korte bezigtigingen, dan eigenlyke befchryvingen. Pocock en Tournefort leveren betere zaaken. — Reis naar de Levant, Armenië, Perfië^ , Turkye enz. Hamb. 8. groot 208 bladz. Dit is een enkel dagverhaal, waarin hy voornaamlyk verflag doet van zyne reisgevallen , en wat hy als in het voorbygaan heeft gezien;

maar