is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge des Turkschen ryks [...] in de laatste helft der agttiende eeuwe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° HISTORISCHE

houdt hy Divan in zyn eigen huis. Daar mogen flegts de twee Kadhylefchkjer van Natolie en Romanië op zyne bank zitting hebben, welke de twee hoogfte Rechters der wet zyn. Deze hebben volmagt, om vonnisfen te vellen; maaide Vifier kan ze, door zyn aanzien, eigenwillig vernietigen. Alle verzoekfehriften aan den Sultan moeten eerfl door de handen des Groot Vifiers gaan, zo dat, zonder zyne voorafgaande kennis, den Monarch niets kan behandigd worden. Wanneer hy egter eenige ongerechtigheid pleegde, of een privaat perzoon, om andere reden, over hem wilde klaagen; dan Raat de weg geftadigopen, om de befcherming of rechtvaardigheid des Grooten Heers te verzoeken, terwyl hy, wanneer die voorby gaat, zig vertoont, en iets dat brandt, boven het hoofd houdt, door welk teken hy, welke iets verzoekt, niet alleen tegen allen tegenfland en befchimping wordt beveiligd, maar ook altoos iemand aan zyne zyde heeft, die dc verzoekfehriften uit zyne handen neemt, om ze aan den Monarch over te reiken.

Voor 't overige heeft de Vifier de magt, de Spahy en Janitfaaren te flraffen; doch dit kan hy zonder bewilliging hunner bevelhebbers niet doen. Hy heeft altoos zynen Kjetchuda; een aanzienlyk Ampt, om dat deze alles waarneemt, wat de Groot Vifier , uit hoofde zyner menig-

vyh