is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge des Turkschen ryks [...] in de laatste helft der agttiende eeuwe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN, enz. 443

Deze woonden den Divan by, maar mogten bun gevoelen niet zeggen, dan wanneer de Groot Vifier hen vroeg. Dit niettemin wierden ze, zo menigmaal als men over eene zaak beraadflagen moeft, altoos mede in het Kabihet-collegie toegelaaten, daar ze, met volkomen vryheid, hunne gedagten uitten. Maar, dewyl deze Vifiers voor de eerfte Vifiers gevaarlyk fcheenen, welke dugtten, dat ze des te gevoegelyker kunnen afgezet worden, om dat men in hunne plaats voort weer anderen kon aanftellen; daar ze, voorts, den Groot Vifier in de raadsvergaderingen zelve een hinderpaal waren; zo hebben deze op middelengedagt, om van hen te worden ontflagen, en onder den dekmantel van dienft-yver en het voorwendzel van bezuiniging, de Sultans overgehaald, om hen hun ampt te beneemen, en na de rykfte Provinciën als Stadhouders te zenden, 't Gelukte de fneedigheid van den eerften Vifier Ibrahim Pascha , deze gewigtige zaak tot ftand te brengen, dewyl hy van de neiging van Sultan Mahomed III (*) tot gierigheid een goed gebruik wift te maaken. Onder den fchyn cener gunfte jegens die Vifiers wierden hen de voordeeligfte ampten in de Provinciën opgedraa¬

fd) Myn Iialiaanfck HandfcUrift noemt hier, en wel W jregt, Achmed III,