Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN, enz. 511

eenig, (*) met Zweedfche lands-producten bekaden fchip. Deze beftaan in yzer en andere dingen,waarvan dat koude land een' overvloed heeft. De andere fchepen gaan meer naar de Barbaarfche Kuften 5 des het voordeel dezer natie, ten opzigte van den Turkfchen Staat, meer in de fcheepvaart, dan in de negotie beftaat.

Nog bepaalder is het voordeel, dat de Napelfchen uit den Koophandel met dit Ryk trekken : want het ontbreekt hen aan middelen, om uit de fcheepvaart hun nut te trekken, als de Zweeden. In den tyd van drie jaaren heb ik flegts een eenig klein fchip hier zien aankomen. Alle hunne overige fcheepvaart beftaat uit Tartaanen en kleine Polakers. Met deze bevaaren zy de Kuften; maar die fchepen zyn klein, gevolglyk is ook de winft der bevragting gering.

Het hapert hen aan Waaren, waarmede zy zo veel konden winnen, dat het waardig ware, eene negotie te worden genoemd. Het voornaamfte artikel beftaat in Zyde, die ze te Mesfina verwerken. Hoewel de ftoffen, daarvan gemaakt, niet goed op den duur zyn, en geene kleuren hebben, welke Rand houden; zy vertoorn*) Dit is veranderd. Nu en dan is 'er wel 's jaars geen één fchip , maar dan wêer zyn 'er meerdere aangekomen, Het laatfle gefchiedt, voornaamlyk, in oorlogstyden.

Sluiten