Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 HISTORISCHE

toonen zig egter fraai voor het oog, en vinden vertier. Hunne ganfche negotie beftaat in werken van fchildpad, doozen en andere kleinere dingen. Hunne Waaren, die ze aanbrengen, koften dus niet veel,en de terugvragt isgevolglyk even zo gering. Deze kan men over het algemeen niet bepaalen. By de weinige gelegenheden, die zy hebben, om zig met iets te verzorgen, rigten ze zig naar de omftandigheden, zien op 't goedkoope, en neemen, wat hen aanftaat.

Verder kan ik van den Koophandel niets zeggen. Ik wilde flegts van elke natie, die te Co;zftantinopel handelt, iets weinigs melden. Maar of deze ganfche Koophandel, zamen genomen, zo als hy door zo verfcheide natiën wordt gedreeven, voor Turkye actief of pasfief, dat is, voor de huishouding des Turkfchen Ryks voor-, dan nadeelig zy, zullen wy vervolgens zien.

XL.

Van de oorzaaken des vervals der huishoudinge des Turkfchen Ryks.

Ik boude regelregt ftaande, dat de Koophandel, welken de Franken in Turkye dryven, voorde huishouding des Turkfchen Ryks een pasfiefhandel, gevolglyk ééne der voornaamfte oorzaaken van deszelfs verval is.

Men

Sluiten