is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 jan de II.

tenis , dat hy zyne Staaten als een Ryksleen aannam , in het bezit liet. Toen hy den opftand in Zeeland gedempt hadt , verzette hy zich tegen den Utrechtfchen Bisfchop, die , den haat zyner Onderdaanen en de vervolging der Edelen moede , zyn Bisdom wilde verlaaten , 't welk de Paus verboodt, en last gaf aan den Bisfchop van Munfler om hem te helpen, 't Kwam tot eenen allerbloedigften ftryd by Hoogewoerd, waar 's Bisfchops leger deerlyk door jan den II geflaagen, en hy zelf door eenen Boer gedoodt werdt. Ter gedagtenis van deezen gefneuvelden Geestely» ken plaatfte men op het flagveld een Kruis , dat 'er Haan bleef tot den tyd der Hervor. ming. guy , 's Graaven Broeder , werdt daarop Bisfchop door hem gemaakt, dat eenen vrede van zes jaaren gaf. Den oorlog tegen de Vlamingen , door de Brabanders geholpen , zou hy voorgekomen hebben , indien hy jan van renesse op zyne zyde hadt gelokt; of ware hy , in aart goedaartig , niet te flap geweest tegen floris moor. denaars , of de Zeeuwfche muitelingen , welke hem dien kryg berokkenden. En het zou toen met 's Lands fchoonfte en beste deel gedaan zyn geweest , (zodanigen voorfpoed hadden de Vlamingen) hadt niet witte van haamstede , natuurlyke zoon van floris den V , alles herfteld ; hadden niet de Holland-