is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALBRECHTS BESTIER. 85

waarfchynlyk niet geduld hebben; maar nu liet men dien vaaren. Zo verlaagd ftierf dan een Graaf van Heiland! wien men laf en trots van aart noemde. Onder zyn oog liet hy toch eene Minnaares vermoorden , en betoonde zich huiverig in het wraak neemen. De Friezen viel hy aan ; maar gaf het bevel des legers aan zynen Zoon. Gebrek deedt hem naar uitkomst omzien ; maar toen verklaarde zyn Rentmeester hem den oorlog. Zyne ongebonden Zeden gaven, ongetwyfeld , voedfel aan de losbandigheid dier tyden. Ongeregeldheden kreegen eene foort van gezag. Schandlyk waren zyne vindingen om geld te krygen. Voor een Huk gelds beloofde hy toch aan de pandneemende Middelburgers zyne befcherming twintig jaaren lang , in welken zy om geene misdaad konden gemoeid worden. Hoe fchandvlekt hem een zodanig kragteloos maaken der Wetten, een zodanig misbruik van het'hoog gezag ! De Godsdienst leedt er tevens door. Blindheid en Bygeloof bleeven volftaan. Een' Matroos liet men niet alleen toe , de gevaaren der Zee in ontugtige huizen te gaan vergeeten; maar men verboodt ook aldaar Priesters te vangen , ten ware zy wapenen by zich hadden. De dorre doodsbeenderen van eenen Hervormden mogten niet rusten in de ftille aarde. Een Bisfchop liet ze opdelven , verbranden , en de asfche in de lucht ftrooien.

F 3 Welk