is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsomwenteling. 4 25

deren , in ééne maand , veroveren door den Graaf van lowenthal. Zeeland, toen bloot gefield voor den eerften inval , dekte men daarop door Engelfche Oorlogfchepen. Een zodanig naderend gevaar verfloeg het geheele Land. Gemor volgde daarop , en men befchuldigde veele Regenten , valschlyk , van omkooping en verraad , na hen door allerlei Schriften gehaat gemaakt te hebben. Dit alles gaf aanleiding , dat er eene Staats - omwenteling opkwam. De beroemde Raadpenfionaris slingeland hadt reeds in zynen tyd aangemerkt, dat de onmooglyke eenllemmigheid in onze Staatsgefteldheid een genoegzaam beweegmiddel was , om eenen Stadhouder te hebben; maar dat de gebreken des befliers en de ingefloopen' feilen aanleiding zouden geeven, om dien niet dan door eenen opfland te verkrygen. Nu verfcheen de tyd, dat zyne voorfpelling vervuld werdt.

V. Hoe begon de Omwenteling?

A. Eerst te Veere , en van daar lloeg zy weldra over in andere Steden en Provintien. Men voer, by die gelegenheid , fterk uit tegen de oude Regenten, en gaf hun de fchuld des kwalyk gevoerden oorlogs. De Raadpenfionaris gilles werdt gehouden voor den verkooper der Republiek aan Frankryk ; maar zyne meesterlyke verantwoording heeft hem ten volle geregtvaardigd. francois terestein van Dd 5 ha-