is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4a6 willem V.'stadhouder.

halkwyn , mede in 's volks ongunst gevallen , werdt in "f Haage door een' gemeen' man naar de keel gegreepen, en met een mes gedreigd ; doch hy werdt gelukkiglyk ontzet. Zodanig waren fommige gemoeden gefteld. Binnen korten was willem karel hendrik friso , Prins van Oranje en Nasfau , Stadhouder , Kapitein en Admiraal-Generaal van de Zeven Provintien ; en , vóór *t einde van het jaar 1747 , gaf men aan de Mannelyke en Vrouvvelyke Nakomelingen het erfregt tot die waardigheden. De vreugd, by die gelegenheid betoond , was ongemeen groot. De afkomst van deezen Prins moet Gy niet rekenen van willem den 1, van maurits , of zynen Broeder, frederik hendrik , nog minder van willem den II of III, die van de voorigen afftammen ; maar in deeze voege. willem , by genoemd de Oude (hooger behoeven wy niet op te klimmen) was Graaf van Nasfau , en Prins van Oranje, (welk Prinsdom by erfenis aan zyn huis vervallen was in den jaare 1530) en hadt by zyne twee Vrouwen vyf Zoonen onder zyne dertien Kinders, naamelyk willem den I, jan den Ouden, lodewyk , adolph en hendrik , welke drie laatften al vroeg hun bloed voor het Vaderland geftort hebben. lodewyk en hendrik , zeide ik U , fneuvelden op de Mookerheide, (bladz. 176, 177) en liggen

daar