Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote mannes. 493

treuren en zich laaten verbeteren! Gebeurt dit, dan zal men daarna gewillig en met blyd'fchap betuigen: „ God is regtvaardig , en zyne Regeering is voor ons wys en goed geweest!"

V Gy treft myn hart , dat over het Vaderland weent , meer dan ik zeggen kan !

A. Ik zie met genoegen , dat Gy niet ongevoelig zyt. Och of niemant zodanig ware, en bleeve ! Dan , laat ons deeze fmerten eenige oogenblikken uit den zin zetten , en ovargaan tot edeler Lieden, die voorheen den Lande tot den heerlykften luister waren, 't Is wel zo, dat er alle dagen geen erasmus , de

ryck, van der werf , de groot, j. de witt , de ruiter , tromp , boerhaven ,

of, denkt men aan Vrouwen, geen kenau Hasselaar , geene Mevrouwen van oldenbarneveld , of de groot , onder ons opftaan : evenwel heeft ons Vaderland , van tyd tot tyd, kloeke, deugdzaame en waardige Vrouwen , braave en geleerde Mannen geleverd , op welken wy geenen kleenen roem draagen. En nog ten deeze dage ziet men er van beide Sexe leeven, welker Naamen, nu van ons niet te noemen , gewis vereeuwigd zullen worden in de Vaderlandfche Historie. ——— Wy willen ons nu tot de weetenschappen bepaalen, Men wyze ons een zo klein Land aaü , waarin vyf Academiën en vyftien Illuftra

Schoo-

Sluiten