Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; STAATSMANNEN.

jn de xvi. ëeuw.

Prins Willem de I. jfarnix van Aldegonde. Viglius van Zuichem van Aytta, p. Buis. A. Heinfius. £. Leoninus.

inde xvii. eeuw.

j. van Oldenbarneveld. R. H. Scheele. j. van Someren J. Cats.

C. Pietersz. Hooft. |, de Groot. J. de Witt. H. van Beverningk. : C. van Beuningen.

in de xviii. eeuw.

W. Buys.

F. Fagel.

S. van SHngeland. A. van der Heim. A. van Hoey.

G. A. HasfeJaar.

j, de Witt van Jaarsveld. Jacob Gilles.

Wilt Gy er een heeJe Lyst van hebben, zie daar dan deeze .... Bhdi. 494.

GODGELEERDEN

| in de xv. eeuw.

J. WesfeJus Gansfortius. D. Erasmus.

in de xvi. eeuw.

A. en S. van Pighius. J. van Miggrode. Marnix van Aldegonde. L. Dana;us. F. Junius. S. Polyander.

in de xvii. eeuw.

J. Arminius. F. Gomarus H. Saravia. ,S. Episcopius. H. Uitenboga&td. \ A. Riveras.

]. Coccejus.

C. Heidanus.

J. Hoornbeek.

F. Spanheim.

H. Witfius.

J. Trigland.

F. Burmannus.

H. A. Roë'tl.

P. van Maastricht.

J. Voetius.

S. Marefius.

H. en J. Al ring.

B. Bekkef. JA. Mortis. P. Plancius. L. Rysfenius.

in de xviii. eeuw.

C. Vitringa, Vader en Zoon. J. van der Mark.

T. Alberti.

J. Wesfelius.

T. H. van der Honert.

J. van der Honert.

A. Venema.

T. A. Schultens.

I. J. Schultens. F. Burmannus. P. Rietveld. !G. J.Nahuys.

REGTSGELEERDEN

inde xv. eeuw.

J. Canther en Zoonen.

inde xvi. eeuw.

E. Leoninus. H. Canifius. H. Donellus. E. Bronkhorsr.

G. Tuningius.

in de xvii. eeuw.

H. de Groot. C. van Eek.

B. en H. Schotanus. A. Vimiius.

P. Scriverius.

S. van Leeuwen.

E. van Zurck.

J. de Damhouder.

G. de Haas.

P. van der Schelling.

A. Schulting.

G. Noodt.

P. en J, Voetius.

J. A. van der Muelen.

H. en T.Zoefius.

A. Mauheus en vier Zoonen.

in de xvni. eeu

H. Huber. J. J. Vitriarius.

C. van Bynkershoek. W. Schorer.

A. Perrenot. H. Noordkerk.

GENÉESHEEREN«

in de xv. eeuw.

van Buuren.

in de xvi. eeuw.

?. Foreftus.

R.. en G. Bontius.

J. en O. Heurnius. -

P. Clufius.

P. Paauw.

H. van Baarland.

in de xvii. eeuw.

C. Mattheus. J. S. Pontanus.

J. Jansfonius van Almeloveen.

E. Vorftius.

A. en A. Munting. M. Winlèmius. J. Diemerbroek. H. Regius. J. B. van Helmont.

C. van Bontekoe. J. van Beverwyk.

D. Dodoneus. J. Commelin.

in DE xviii. EEUjw.

G. Bidloo. N. Tulp.

N. L. en J. Burmannus.

F. Ruysch.

H. Boerhave. II. D. Gaubius. Drie Albinusfen.

G. van Zwieten. J. Grashuis.

G. van Doeveren. J. D. Hahn.

WYSGEEREN

in de xvi. eeuw, !

1

S. van Pighius. H. Reinerius.

in de xvh. eeuw,

O. Heurnius. M. Schookius. A. en W. Senguerd, G. E. Rumphius. P. Plancius.

C. Drebbelius.

A. van Leeuwenhoek,

J. de Mey.

W. en R. Snellius.

N. Witfen.

Chr. Huygens.

S. Stevin.

A. en J. Metiui,

L. Vincent.

A. Seba.

F. Burgersdyk.

B. Schotanus.

J. Swammerdam.

in de xvui. eeuw.

B. Nieuwentyd. W. J. 's Gravefande. J. Luyts.

J. F. en L. T. Gronovius P. van Musfchenbroek. J. Lulofs. S. Blankaert. J. H. Degner. J. Hoefnagel.

D. Duyn. N. Struyck, J. Baster. L. Stocke. J. C. Palier.

LETTERKUNDIGEN

in de xv. eeuw,

J. Bronkhorst.

| in de xvi. eeuw.

G. en T. Canter. T. Doufa. L. Hortenfius.

G. Longolius. T. Lipfius.

H. Junius.

P. Keuchenius. T. Gruterus. J. J. Scaliger. P. Cuna?us. G. Macropedius.

in de xvii. eeuw,

C. Ravius.

C. en J. Tollius.

G. J. Vosfius.

Dionyfius ■ >

Ifaak

Mattheus —— Cornelia ■ J. Doufa.

C. Vorftius.

E. Spanheim. J. G. Graevius, P. Francius.

G. Cuperus.

J.F. en J. enL.T. Groiioviu: P. Scriverius.

D. Baudius.

H. en N. Heinfius.

F. Junius.

J. Smetius en Zoon.

in de xviii. eeuw.

P. Burmannus en Zoon.

S. Haverkamp.

S. Pitiscus.

T. P. d'Orville.

T. Hemfterhuis.

P. Wesfeling.

D. Mil.

H. Snakenburg. L.Kuster. N. Rigaltius. L. Bos. T. Alberti.

j. Baron van Meerman. JP. van Kruining«j,

Sluiten