Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerden. taal. 495

der 't gemeen fterk is toegenomen, en dat het ons nog niet mangelt aan bekwaame en geleerde Mannen onder de Staatslieden, Regtgeleerden , Geneesheeren, of onder de vyftienhonderd en tweeënzeventig Leeraars der Hervormde Kerk, die men in het Vaderland vindt. —— Voeg daarby de fchoone Bibliotheeken, Welke men aan de Academiën vindt, of by aanzienlyken , waaronder die van de Heeren fagel , meerman en crevenna uitmunten. Denk aan verfcheiden Verzamelingen van Natuurlyke Zeldzaamheden, die in veele Steden van ons Land voorkomen. Vergeet niet de fchoone Kruidtuinen , die men , hier en daar, ontmoet. Voeg er by uitmuntende Verzamelingen van Schilderyen , die men by fommigen aantreft. En uit dat alles zal men van den fmaak en de kundigheid der Natie kunnen oordeelen.

V» Wat dunkt U van de Vaderlandfche

taal ?

A. Geene levendige Taal is zo ryk, als de onze, in woorden : daarby deftig, verheven, zoetvloeiende in uitdrukkingen, behoudende de klemtoonen op het zaakelyke deel in alle buigingen , of waarin alle letters en lettergreepen duidelyker worden uitgefprooken. In geene Taal is zulk eene kragt van lidwoorden: ook worden de hulpwoorden nergens met meer bevalligheden verplaatst, of konftiger zamen ge-

kop-

Sluiten