Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 LEVENSBESCHRIJVINGEN '

tegenwoordigheid van al het fcheepsvolk , te" zeggen : „ indien dit jonge mensch voortgaat „ zich met zo veel ijver , en verftand , op „ het gene hij doen moet, toeteleggen, twijf„ fel ik niet, of hij zal eens eene plaats be„ kleden, verre boven die , welke ik waarneme."

De jonge Volnej was in 't geheel niet ongevoelig voor de loftuitingen, welken hij waarlijk verdiende. Offchoon hij van de gelegenheid beroofd was , om te vorderen in de letteroefeningen , welke de ziel befchaven, onze kunde vermeerderen , en ons met meerder juistheid over alles leeren denken , fcheen hem de natuurlijke trek na roem ingefchapen te wefen , waarom hij ook alle middelen beproefde om die te behalen. Men vroeg hem eens , waar in de waarc roem gelegen was. Zijn antwoord was op ftaanden voet: de „ grootfte roem wordt verkregen , wanneer

men zijn Vaderland wel dient, en alle zijne „ plichten, welken men , elk in zijnen kring , „ te betrachten heeft, met ijver en juistheid ,, volbrengt." ——

Uit ene groote menigte blijken en bewijfen van zijne ftoutheid, en moed, welken hij aan den dag legde , ook in de gevaarlijkfte umftan-

dig-

Sluiten