Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

zijnen aanflag op Amfterdam , daar hij in Ferfoon kwam, en langs allerlei wegen de Burger-Oflicieren op zijne zijde trachtte te lokken, om door haar geholpen, de Leden der Ilegeering aftezetten, en niet dan Leicestersgezinden op het kusfen te helpen. Maar het moedig en rustig gedrag van den Burgemeester Pieter Corneliszaon Boom, deed het geheele plan in duigen fpatten, en de Graaf keerde onverrichter zaakenaar Utrecht, daar hij op de willekeurigfte wijze de'Ilegeering veranderde. Nu wilde hij in Vriesland hetzelfde gaan beproeven, doch de Staaten verkloekten hem, waarom hij de reize (taakte, vervuld van fpijt over zijne mislukte verraderijen. De Staaten van Holland, achtten zich niet langer veilig in den Haage, maar befloten om hunne Vergadering binnen Haarlem te verleggen, alwaar zij de gewichtigfte befluiten namen, en aan Leicester, door de duchtigfte bewijzen , hun gezach, en zijnen fnooden handel in het licht fielden. Het flond in die bange dagen - droevig gefchapen in de meeste Steden. De Leicesterfche Factie, ftak als eene veel-

hoof-

Sluiten