Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

ten toegedaan , en is aftoos gehouden voor eenen van de voornaamfte middwlen, ijfaaf door den bloei en welvaart des Koophandels is verzekerd geworden.

De Staaten, nu ontzet van buitenlandfche hulp, en de Spanjaarden, afgemat door zoo veele verliezen, beflooreu de eerstgenoernden flecbts verwerender wijze te Oorlogen. Van daar dat de bedrijven van 1605 en 1606. te Lande, niet* belangrijks ople* veren, maar de voortgangen die den lndiic!>en Handel maakte , veroorzaakte een Vijand aanmerkelijke verli .^en, en decdeu hem met ernst op eene bevrediging bedacht zijn. In het begin des jaars 1Ó07. zond den Aartshertog eene bezending aan de Algemeens Staaten, met den vonrllag, om in onderhandeling over Vrede, of ftilfland van Wapenen te treden, daar bij te kennen gecvende, dat den Aartshertog niets meerder zou, vorderen , dan V geen hem met recht toekivam. He Staaten bevroedende, dat men aan de Spaanfche zijde, door dee-ze uitdrukking, noch eenig recht op deeze Landen waande te bezitten, beantwoordden dit aanbed, met . een

Sluiten