Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132 BEKNOPT HISTORISCH HANDAOEKJE

taris van het Gerecht kennis gegeven, ten einde men op dien Tichelaar een wakend oog houden mogt, te meer, dewijl hij, ter kwader naam en faam bekend was, bij het Gerecht van zijne woonplaats niet alleen, maar ook bij de Vierfchaar van Putten. Uk deeze eenvoudige opgave van den (iaat des gefchils, valt het niet moeilijk te vatten, dat Tichelaar een ftoute leugenaar was, en daar en boven in rechten geen geloof verdiende; het was dus te verwonderen, dat men den Ruwaard gevangen hielde, terwijl Tichelaar in vrijheid bleef. Niets is ge-

woonlyker, dan dat iemand in hechtenis zittende, het onkundig gemeen , hem op de onbarmhartigfte wijze bezwaart , met een aantal logens, waar om hij nimmer dacht, en die zelfs den fchijn van waarheid misfen. Ev> n dit ondervond de Witt. Het gerucht gaf hem naa, dat hij de oorzaak was van den minguriftigen ui tlag, van het gevecht voor Squlsbaai7 want dat hij de Ruiter zou belet hebben, om tegen de Fran» fchen te fiaan , waar door hij zelfs in een tweegevecht met de Vlootvoogd geraakt, en

ia

Sluiten