Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ViXamh. GESCHIEDENISSEN. 21-5

in Engeland voorvielen, en waar ita tien •Wedt-rlandfchen Staat, niet weinig belang Hellen moesr.

Wij hebben hier boven reeds .doen zien, hoe willekeurig de wwnclruutige K.rel, zijne Rijken beltuurde; dat hij, tegen zijne verplichting aan , den Roon-iVnen ■ Godsdienst, op alle wijzen, traelrie te begunfcigen; zelve die gevoelens, wes toegedaan,

• en daar in niet weinig gefterki werd, door zijnen Broeder den Hertog van Tori, zijnen vermoedelijken opvolger die deezen, Godsdienst opentjijk beleedt: wij *ag&3 al verder, dat Karei de heerschztichtLe oogmerken van Lodezvijk de KH\ beguivftigde. en dat. door dit alles, den -in wendigen toeitand des Rijks, van. alle zijden zeer verward,

;en bedenkelijk, jgefchapen-flend. Reeds in het jaar 1679> had men in Engeland, .eene

-famenzweering ontdekt, die geene mindere ftrekkim; had, dan om den vasrgeftelden

;Godsdicnst en Regeeringsform, het onderst boven te koeren; het was dus niette verwondden,. dut 'er zich in Engeland zinken

op-

Sluiten