Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

bijwoonde, de verfchillende gedachten hoorde , en zijne gevoelens te kennen gaf, daarin beftaande : dat de Leden zich moesten bedienen van den raad van eenige der kundigfte Mannen, in het vak der Rivieren, uit de drie Gewesten, waar bij den Collonel Directecteur der Fortificatiën de Roij, cn den Capitein Ingenieur van Sucbtelen gevoegd werden, die nu wel fpoedig een generaal Plan van redres inleverden, doch met dat ongelukkig gevolg , dat het alleen bij Holland goedgekeurt, dog bij Gelderland en Utrecht afgekeurt werdt. Dus bleef men kibbelen en twisten, van het eene jaar tot het ander, zonder dat men vorderde: een geduchte Watervloed, vorgezeld met een aantal Doorbraken in de Rbijn en Lingedijken , waar door eene onnoemlijke fchade aan het Vaderland werdt toegebragt, zette echter in 1770, het werk derwijze aan, dat men, en hier te Lande , en aan de Pruisfifche zijde, de handen in öénfloeg, en de nodige voorzieningen op alles niet alleen bepaalde, maar ook met zulk eenfpoed daarflelde, dat het wetk nog voor den volgenden winter voltooid was.

Min-

Sluiten