Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADERL. GESCHIEDENISSEN, 3 lp

„ lang, in één van 's Lands Havenen ver„ toefde. In de West-Indien, en bijzonder „ op 5;. Euftatius, was alle hulp en be„ iVherming aan de Americaanen bewe-

n Zen. En, of dit alles nog te weinig

was , de Regeering. van Amjlerdam had „ roet 's Konings weerfpannige Onderdaa,, nen, een verdrag doen onderteekenen „ door hunnen Penfionaris , en had naa dat zulks ontdekt was, de ftoutheid zich „ deswegens te beroemen, en te zeggen: dat zij niets gedaan hadden, dan V geen „ bunnen onvcrmijdelijken plicht vorderde. „ De Koning had hier over geklaagd, fatisfactie en ftraf gevorderd, maar zonder „ benig ander gevolg, dan een bericht: de „ Staaten hebben het overgencomen. Dit al„ les fpoorde de Koning aan, jaa nood„ zaakte hem, zelfs met tegenzin, zich dat recht ie bezorgen, dat hij niet bekomen „kon, door terftond zodanige geftrenge middelen te gebruiken ais hij in handen „ had, en de waardigheid van zijn volk , „ vereischie." &c.

Zoo als gewoonlijk, ging het ook nu omO 4 trent

Sluiten