is toegevoegd aan uw favorieten.

De abt de L'Epée, geschiedkundig blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 4 DE ABT DE L'EPEE,

de l'epee.

Gy zult alles weten, goede moeder... maar zeg my, zyt gy 'er wel zo van overtuigd, dat het Julius d'Haran" cour is, om het by 't gerecht te durven getuigen ?

marianne.

Ik wil het ftaande houden voor God en de menfchen. franval, tegen Marianne.

Zoudt gy ons niet nog eenige oude huisbedienden befchikken kunnen, die, zo als gy, den jongen Graaf in zyne kindsheid gekend hebben en ook zouden willen getuigen ?

maria n n e.

Ongetwyfeld, de weduwe van den koetfier leeft nog.

dominicus.

En Pieter, de oude ftalknecht,. is my voorleden nog eens met zyne vrouw komen bezoeken; zy wonen niet ver van hier.

Mevr. franval, levendig, Gy moet ze allen gaan halen; terftond.

dominicus.

Ik vlieg 'er heen.

franval, Dominicus tegenhoudende. Een ogenblik.... (Tegen de PEpée.) Ik heb u reeds gezegd, dat de vriendfchap, die my aan St. Alme verbindt, het my tot een plichtmaakte, met omzichtigheid te werk te gaan; ik ftel u dus voor, aanftonds na 'thótel