Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL SPEL.

theodoor.

Ha! ha! ha! Waarom niet!

ahldrich.

Ik kan de waereld; gy kent haar niet.

theodoor.

Dan wil ik haar leren kennen.

ahldrich,

Neem u in acht.

theodoor, na eenig zwygen. Is 'er nog iets van uw' dienst, lieve oom!

ahldrich.

Waar wilt gy dan weder heen?

theodoor.

Ik ben by zekeren kasfier Wachtner, de zoon van, pnzen waard, op het ontbyt verzocht.

ahldrich.

Goed.

theodoor.

Ik kom fchielyk weiier. (Hy gaat en keert te rug.} Nog wat, oom!

ahldrich.

Nu?

theodoor.

Wilt gy wel zo goed zyn van my heden nog ze* Louis d'or te geven? ik heb ze zeer nodig.

ahldrich.

Hoe! zes Louis d'or? Onmogelyk. Uwe akademie,

'iaareu zullen nog veel kosten.

B 5 the..

Sluiten