Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ms

Den 20 Maat t.

Request van. i Piet* Boellaard Dz. om Employ,

Miffive van , Capellen op den Tsfiel » over den Bailliuw.

Miffive van' hef Geregt van Rhoon.

Mhfiivê van de Regenten van Hekendorp, over den Drosfaard.

Miffive van Schout en Geregte van Oosi-_ ■om , en over. t Bailliuwfiehaf van Voorne. W

Miffive van des Municipaliteit van Alkemade i' ffVtr het geeven der Commisfi& <ian hunnen UaiUiuw.

C Lm )

\2. Request van Pieter Boellaard Dz. te Vianen, te kennen gevende de mishandelingen welken hy en de zynen by de Omwenteling van 1 787 heeft geleden, verzoekt geëmployeerd te worden, en folliciteert in 't byzonder om een post van Subftitüt Secretaris by het Committé van het Bondgenoodfchap te Lande.

Te renvoyeeren rJar het Committé van het Bondgenoodfchap te Lande.

13. Misfive van Schout, Ambagtsbewaarders er*. Schepenen van Capellen op den Ysfel; berïgtende dat dit Ambacht is leggende onder Schieland, dat in het Ambacht zig ook bevind een Hooge of Crimineele Jurisdictie — dat over het gedeelte, het Welk is leggende onder het Baiiliuwfchap van Schieland tot Bailliuw is aangefteld Adr. Willem Beelaarts, en over de Hooge of Crimineele Jurisdictie Hermanus Adrianus Schadee. Geapprobeerd.

i-4- Misfive van de Municipaliteit van Ridderkerk, te kehnen geevehap, dat dit Dorp behoort onder de juxisdiótie van ZuidHolland.Notificatie*

45* Misfive Van het Gerecht Vah Rhoon, berigtende dat in deze Pleerlykheid nog geene Revolutionaire • aanftelling van Regenten heeft plaats gehad, dat dus ook de Bailliuw Van Rhoon en Pendrecht, Jacobus Troomer, federt Ao* 1770 in die qualiteit gefungeerd hebbende, is gebleven, en bekend ftaat de grondbeginfelen der jegenswoordige Conititutie altoos toegedaan te zyn geweest , en nog te zyn. Notificatie.

46. Misfive van de Regenten van Hekeudorp, berichtende ttat federt een reeks van Jaaren aldaar is geweest Drosfaard Ari'én Vermy, welke zich fteeds yverig en waakzaam voor de rust en veiligheid heeft gedragen.

; Gedimitteerd, dingsdsg te remplaceeren.

47. Misfive van Schout en Gerechte van Oostvoorn, Rugge en klein Oofteriaiid, berigtende dat na de dimisfie van den Bailliuw van den Lande van Voorne, Willem Fredrik Plendrik van Wasfenaar, „ het recht van de hooge Overheid alleen word waargenomen by deszelfs Subftitut den Stedehouder joost van Sina.

Notificatie. ' '

} gcttö/faH sstb ni t no^p^-n^mdóZ no - ;:oof

48. Misfive van de provifioneele Municipaliteit van Alkemade, waaf by bekennen geen reden te vinden, waar om die door 't Volk van Alkemade aan het hoofd der Crimineele ïöftitie verkozen is, eert Commisfie der Vergadering en niet van Zyne Committenten zou moeten hebben, en des als zodanig de Burger Cornelis Aangeerhng door het Volk verkozen, en' de gronden van Vryheid en Ge

6 Jyk-

Sluiten