Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 52ï )

P. v. Brederode. Rant. Dirk van Rhoon, D. J. Eversdyk.

M. Retraa. List. Lemmink. R. Thoen.

A. Renodi. 1 j. Knies.

Jan Eykenbroek. Hendrik Scholte.

J. Damens. Jan Hurt.

A. van der Meer. M. Eylebosch.

A. v. d. Goorberg. L. Kramer.

Simon Schuyt. A. van Geyt.

F. W. Buyfer. Dircks.

G. M. Cort Heyfiger. "Frans Keeper. M. F. le Grand. j. c. Silvius. J. Ruigendyk. H. Otten. J. v. d. Veer. J. Blomhof. S. C. de Weille. C. Cule.

H. Sinninghe.

Waarop gemelde perfonen wederom uitgeleid zynde , is de door hui

lieden voorgelezene Memorie door den Prefident in gepaste termen beant woord en gezegd , hunne ingeleverde Memorie in coniideratie zoude worden genomen, b [ 6'up 7m& taf uib , nóid H3

I ngevolgc het op gisteren gerefolveerde , dat de Adjuncl Procureui Oeneraal C F. van Maanen in deeze Vergadering zoude verfchynen, om door den Prefident hem te worden overhandigd alle de ftukken, relief den gearresteerden Mr. Joan Cornelis van der Hopp , gewezen Fiscaal van" de Admiraliteit te Amfteldam, en denzelve Procureur Ge'neraal op het nadrukkelykst aan te beveclen, van in alles,.,deeze zaak torenende, op "r. fpoedigst en naaüwkeurigst te inquireeren, en het recht van het Volk van Hollanchwaar te nemen; is zulks door den Prefident, gemelden Adjunctl^ocurcur Generaal in de Vergadering veifcjheénen zynde, in de gepaste termen geibhied? en hgeftjvervolgens.gemelde. Adjunct Procureur Generaal zulks•.aangenoraeni,cn by deeze gelegenheid vermeend aan de Vergadering te raceten commuoiceeren, dat!.^'wegens, het voorgevallene aan't Huis van zekere Weduwe Eigenna, wonende óp de

Qqqqqq Hól

n '795 Den 53 April

i

Aan den Adjunct Procureur Getier aal overhandigd de Stukken in de zaak van den Fiscaal van der Hoop, — en over een geval met den Franfchen Commandant.

Sluiten